KASTAMONU İNEBOLU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Telat AKTAŞ'ın Öğretmenler Günü Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Telat AKTAŞ'ın Öğretmenler Günü Mesajı

Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenlik, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. 

 Tüm dünyada etkisini gösteren ve salgın haline gelen COVID-19  sürecine bakıldığında iş yükü en çok artan meslek grubunun başında öğretmenler gelmektedir. Öğretmenlerin çoğu daha önce hiç deneyimlemedikleri bir süreçle karşı karşıya kalmış ve kendileri desteğe ihtiyaç duyarken öğrencilerini büyük bir özveriyle destekleyip bilgi ve deneyimleriyle beslemeye çalışmıştır.  Uzaktan eğitim kavramıyla beraber zorlu bir sürecin içine girilmiştir. Eğitim-öğretimi kaldığı yerden devam ettirebilmek adına öğretmenler ve yöneticiler üstün çaba göstermektedirler.

 Öğretmenler bir yandan mesleki olarak alışık oldukları yüz yüze iletişim dışında farklı yöntem ve araçlarla öğrencilerinin öğrenmesini ve iyi olma halini desteklemek, diğer yandan salgının kendi yaşamlarında ortaya çıkardığı sosyal ve psikolojik güçlüklerle baş etmek durumunda kaldı. İnternete ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmasın, adil şekilde eğitim alsın diye EBA destek noktalarını hizmete hazırladık. Köy köy gezip öğrencilerine kitap, yardımcı ders kaynağı  ulaştırılmasında, EBA destek noktalarında çocuklarımızın yanında yine öğretmenlerimiz vardı. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan öğretmenlerimiz sokağa çıkma yasağı olan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını yerine getirerek, onlara bir evlat sevgisi ile yaklaşan yine onlardı. Salgın sürecinde okullarımızın eğitim öğretime hazırlamasında yönetici ve öğretmenlerimizin "Büyük bir güvenle 'Ziya Hoca'm burası bizde' diyen tüm meslektaşlarımız başta olmak üzere hepsine şükranlarımı sunuyorum.

 Tüm insanlar gibi öğretmenlerimiz için de bu süreçte öncelik kendilerinin ve diğer insanların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak olmalı. Öğretmenlerimizin bu süreçte sakin kalması, öğrencileriyle iletişimde olması ve öğrencilerine akademik desteğin yanı sıra psikolojik destek de sağlaması oldukça önemli görülmektedir. Öğretmenlerin bu desteği sağlayabilmesi de kendilerinin iyi olma haline ve dışarıdan görecekleri desteğe dayanmaktadır. Bu nedenle, bu sürecin yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve tüm eğitim paydaşları tarafından işbirliği içinde, özveriyle, anlayışla ve sükûnetle atlatılması sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için kritik önem taşımaktadır.

 Gerçekten de ülkemizin gelişim, değişim, dönüşüm ve kalkınmayı gerçekleştirerek gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmasında en önemli görev öğretmenlerimize düşmektedir. Kuşkusuz ekonomik kalkınmışlıkta, ulaştırmada, bayındırlıkta, sağlıkta, adalette, savunmada ulaşılan son noktaları ileriye taşımak için bize en önemli ivmeyi kazandıracak olan unsur eğitim; eğitimin ivmesini ve kalitesini belirleyenler ise öğretmenlerimizdir.

 Bütün modern toplumlar için eğitim bir politika konusu değil esasen bir gelecek, beka meselesidir. Bu nedenle modern, demokratik, müreffeh ve güçlü bir ülke haline gelebilmek için eğitim alanındaki ilerlemeyi sürekli kılmamız elzemdir. Bu çağda ülkemizin huzur, refah ve mutluluğunun buna bağlı olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız.

Değerli Meslektaşlarım

 Günümüzde, bilgi artık tek başına bir kuvvet olmaktan çıkmıştır ve bilgiyi etkin kullanmak daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ülkelerin en önemli gücünü de bilgili ve nitelikli insan kaynağı oluşturmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş devlet, toplum ve birey olma artık bilgiye sahip olma, onu kullanma ve paylaşma düzeyi ile doğru orantılıdır.

        Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk; "En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur." diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün eğitim olduğuna işaret etmiştir. Dünyadaki dönüşümü takip edebilen, demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, öğrenme kültürü ileri seviyede, sadece okulda değil her mecrada öğrenebilen ve öğrenme isteğinde olan, sorgulayan, araştıran, yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirme çabamızı öğretmenlerimizin gayret ve fedakârlıkları olmadan başarabilmemiz mümkün değildir. 

 Bu duygularla sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi şükran ve minnet duygularıyla yâd ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Camikebir Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Sokak No1 - Santral (366) 811 20 05 İlçe MEM.Müdür (Direkt Hat) (366) 811 61 12

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.